Kjøp av ny elektrisk bil – Tilbakekjøp

Tilbakekjøp av bil av selger etter ca. 2 år og 30 000 kilometer

Vår klient kjøpte en ny elektrisk bil for en kjøpesum på kr. 720 000. Det var mange feil ved bilen allerede ved overlevering i form av riper i lakk og en rekke andre feil blant annet i form av dårlig tilpasning av karosserideler. Kort tid etter overtagelse dukket det opp nye feil relativt suksessivt. Etter 4 måneder hadde bilen ca. 20 feil og bilen ble tatt inn for utbedring på forhandlers verksted. Svært mange av feilene med bilen ble imidlertid ikke utbedret, da Forhandler hevdet at dette ikke var feil med bilen fordi dette lå innenfor Forhandler sine egne spesifikasjoner. Til tross for 2 NAF- tester og et utbedringstilbud fra et anerkjent karosseriverksted, hevdet Forhandler at bilen ikke var mangelfull. Bilen hadde lakkfeil og karosseriarbeid som var taksert til kr. 77 000 å utbedre.

Forhandler kjøpte etter noen veldig langvarige diskusjoner bilen tilbake av vår klient for ca. 80 % av opprinnelig kjøpesum