ADVOKAT CLAS OLSEN

Spesialist på blant annet saker vedr. reklamasjon på kjøp av bil.

Advokat Clas Olsen har lang erfaring som advokat og høy kompetanse innen slike reklamasjonssaker etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.

Dette gjelder reklamasjon på kjøp både av nye og brukte biler.

Jeg representer både kjøpere og selger i slike tvistesaker vedr. salg av bil, og tar også prosedyreoppdrag i denne forbindelse.

Jeg har meget gode resultater fra slike bilsaker, enten de ender hos Forbrukerklageutvalget, eller får sin avgjørelse i domstolene.

Advokat Olsen er medlem av Den Norske Advokatforening.

Jeg tar saker fra hele landet

Du trenger ikke å holde til i Bergen eller Hordaland for å ta kontakt. Jeg har fornøyde klienter fra Sandnes til Alta og kan hjelpe deg uansett hvor du bor i landet.

Priser

I en del slike tvister vedr. salg/kjøp av bil, vil det være såkalt rettshjelpsdekning på forsikringen på det kjøretøy tvisten gjelder og hvor klienten da må betale en egenandel knyttet til juridisk bistand.

For øvrig er timesatsen kr. 2.400 eks. mva.

Lang erfaring og mange meget fornøyde klienter.

Hvem jobber med saken din ?

Advokat/Partner Clas Olsen, vil selv arbeide med saken din og ta et personlig ansvar for at du blir fornøyd med den juridiske bistanden.

Advokat Olsen har foruten meget god kompetanse på det juridiske ved kjøp/ salg av bil, også meget god teknisk innsikt i bilrelaterte problemer. Denne kombinasjonen av kompetanse, er ofte nøkkelen til å få frem gode løsninger i denne type saker. Alle dårlige bortforklaringer fra selger «skrelles av», og saken konsentreres om det som er den aktuelle problemstilling.

Advokat Clas Olsen var uteksaminert cand. jur. i 1992, har 16 års erfaring som advokat og har drevet egen advokatpraksis siden 2005.

Han har hatt flere lederstillinger i skatteetaten, vært forretningsadvokat i PwC og Visma/Azzets og et annet bergensk advokatfirma, og er nå også deltaker i Guide Advokat.

Advokat Olsen er medlem av Den Norske Advokatforening.

Ta kontakt i dag – Få profesjonell bistand fra en erfaren biladvokat.

I disse sakene er det viktig å ha en advokat med erfaring fra og kompetanse på dette saksfeltet.

Om oss

Advokat Clas Olsen har lang erfaring som advokat og høy kompetanse innen reklamasjonssaker ved kjøp av bil, etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.