Tvistesaker vedr. reklamasjon på kjøp av bil

Bistand til kjøper :

Det mest vanlige og typiske, er at vi representerer en misfornøyd kjøper av bil, som føler at han har fått en bil som ikke svarer til det som er avtalt i kjøpekontrakten med selger.

Misnøyen består ofte enten i at:

  • det er tekniske mangler/ feil med bilen, eller
  • at selger har misligholdt sin opplysningsplikt i forbindelse med salget.

Bistand til selger :

Jeg representerer også i noen tilfeller selgere av bil eller motorsykkel, som gjerne har solgt et kjøretøy i god tro og som kjøper senere reklamerer på.

Det kan være svært ubehagelig for selger å få fremmet et slikt aggressivt krav om reklamasjon mot seg. Skulle selger tape en slik sak, vil resultatet kanskje være at han må ta en beskadiget bil i retur, samt dekke en masse øvrige kostander.

Hva vil vår bistand bestå i ?

Vi vil stå for all dialog mot din motpart og evt. dennes advokat

om behandlingen av saken går via forbrukermyndighetene eller via domstolene.

 

Annen Juridisk bistand :

Advokat Clas Olsen yter også bistand innen følgende rettsområder :

  • Bistand innen skatterett  – skattemelding, klagesaker, søksmål
  • Bistand selskapsrett – aksjonæravtaler, Al § 3-8
  • Omorganiseringer – fisjon/ fusjon
  • Oppsigelsessaker -arbeidsrett
  • Utarbeide fremtidsfullmakter
  • Utarbeide ektepakt, samboeravtaler / testament

Jeg tar saker fra hele landet

Du trenger ikke å holde til i Bergen eller Hordaland for å ta kontakt. De fleste slike saker vil håndteres via, e-post telefon og brev. Jeg har fornøyde klienter lokalisert fra Sandnes til Alta, og kan hjelpe deg uansett hvor du holder til i landet. Se referanser fra fornøyde kunder.

Priser

Slike saker vedr. reklamasjon på kjøp av bil, vil normalt være dekket av en såkalt rettshjelpsdekning for forsikringen på det kjøretøy tvisten gjelder. Du vil da selv måtte betale en egenandel, men vil få dekket 80 % av kostnaden med utgifter til advokat.

Vi vil da ordne det praktiske med ditt forsikringsselskap. Dette vil være aktuelt både om saken din behandles via Forbrukerklageutvalget eller via domstolene.

For øvrig er timeprisen fra kr. 2 100 eks. mva. for private klienter.

Ta kontakt med undertegnede dersom du ønsker juridisk bistand i din tvistesak vedr. kjøp/salg av bil.

Jeg tilbyr en innledende gratis vurdering av din sak uten noen forpliktelse for deg.

Om oss

Advokat Clas Olsen har lang erfaring som advokat og høy kompetanse innen reklamasjonssaker ved kjøp av bil, etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.