Tvistesaker vedr. reklamasjon på kjøp av bil

Hva kan jeg bistå deg med?

Profesjonell bistand i hvert trinn i klageprosessen mot Forbrukerråd og senere Forbrukerklageutvalg.

Jeg vil på dine vegne besvare alle evt. brev fra motpart som du mottar i sakens anledning.

Dersom det er behov for å ta ut søksmål mot motparten, vil jeg bistå deg hele veien i en slik prosess: med utforming av prosesskrift, videre forberedelser/ gjennomføring av nødvendige undersøkelser, og som din prosess-fullmektig ved avvikling av hovedforhandling i saken.

Annen Juridisk bistand :

Advokat Clas Olsen yter også bistand innen følgende rettsområder :

  • Bistand innen skatterett  – skattemelding, klagesaker, søksmål
  • Bistand selskapsrett – aksjonæravtaler, Al § 3-8
  • Omorganiseringer – fisjon/ fusjon
  • Oppsigelsessaker -arbeidsrett
  • Utarbeide fremtidsfullmakter
  • Utarbeide ektepakt, samboeravtaler / testament

Les mer om våre tjenester:

Jeg tar saker fra hele landet

Du trenger ikke å holde til i Bergen eller Hordaland for å ta kontakt. De fleste slike saker vil håndteres via, e-post telefon og brev. Jeg har fornøyde klienter lokalisert fra Sandnes til Alta, og kan hjelpe deg uansett hvor du holder til i landet. Se referanser fra fornøyde kunder.

Priser

Slike saker vedr. reklamasjon på kjøp av bil, vil normalt være dekket av en såkalt rettshjelpsdekning for forsikringen på det kjøretøy tvisten gjelder. Du vil da selv måtte betale en egenandel, men vil få dekket 80 % av kostnaden med utgifter til advokat.

Vi vil da ordne det praktiske med ditt forsikringsselskap. Dette vil være aktuelt både om saken din behandles via Forbrukerklageutvalget eller via domstolene.

For øvrig er timeprisen fra kr. 2 100 eks. mva. for private klienter.

Ta kontakt med undertegnede dersom du ønsker juridisk bistand i din tvistesak vedr. kjøp/salg av bil.

Jeg tilbyr en innledende gratis vurdering av din sak uten noen forpliktelse for deg.

Om oss

Advokat Clas Olsen har lang erfaring som advokat og høy kompetanse innen reklamasjonssaker ved kjøp av bil, etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.