Artikler

Referanser på et lite utvalg av sakene vi har representert i avhendingssaker vedr. kjøp av bil Vi har stadig flere saker i pågående forhandlinger, under megling hos Forbrukertilsynet, under saksbehandling i FKU, eller i form av pågående prosesser hos domstolene 😊   Helt nye saker: Kjøp av ny elektrisk bil – Tilbakekjøp av bil etter […]

  PARALLELLIMPORTERTE BILER   Vi har i senere tid fått flere henvendelser på problemer som er oppstått knyttet til garanti på parallellimporterte biler. Henvendelsene har kommet både fra private kjøpere og bilforhandlere. Det som er et problem i denne forbindelse er at man kan «bli lurt» av informasjonen som fremgår hos Statens vegvesen. Når en […]

HVA GJØR DU ? Når bruktbiler omsettes mellom privatpersoner, er det veldig vanlig at selger har en klausul i kjøpekontrakten som sier at bilen «selges som den er», «som prøvekjørt og vist» e.l. Poenget er at selger ønsker å fraskrive seg ansvaret for evt. skjulte feil og mangler ved å ta inn en slik klausul […]

Ved bilhandel vil kjøper etter å ha sjekket bilen teknisk eller historikk, mer grundig, ofte bli klar over den faktiske tilstanden på den bilen han har kjøpt. Kjøper vil da i mange tilfeller, føle seg lurt av selger. Bilen er kanskje ikke i den stand selger har forespeilet før overtagelse, eller det avdekkes et behov […]

Som kjent er Tesla på klagetoppen hos Forbrukerådet/ Forbrukerklageutvalget. Dinbiladvokat.no har betydelig erfaring med reklamasjonssaker på dette bilmerket. HVA ER DE MEST TYPISKE FEILENE ? Mye elektroniske feil på disse bilene. Ofte dårlig/ mangelfull, for tynn/myk lakk Dårlig tilpasning av karosseri-deler, Lekkasje fra panorama-soltak, Feil på luftfjæring, Feil/ulyd på drive-unit, Fukt i lykter Autopilot som […]

I den senere tid har det vært hevdet i forskjellige publikasjoner, at en bil-selger ikke trenger å gi opplysninger om at bilen tidligere har vært kondemnert, og at rettstilstanden rundt dette er uavklart. Bilbladet Motor mener at en bilselger ikke er pliktig til å opplyse til kjøper, om at bilen tidligere har vært kondemnert , […]

For å i det hele tatt kunne reklamere på bilkjøpet, må man overholde reklamasjonsfristene i Fkjl § 27 og kjl § 32. Hvis disse (absolutte) reklamasjonsfristene ikke overholdes , så er reklamasjonsretten din bortfalt. Det er også viktig at man reklamerer «innen rimelig tid» ( den relative reklamasjonsfrist) etter at feilen ble oppdaget eller burde […]

  Du slipper selv å fronte saken din vis a vis motparten eller dennes advokat. For at en privatperson som kanskje for første gang i sitt liv, kommer opp i en slik tvist som kan ende opp som en rettsak, kan dette være ganske så stressende og kanskje noe skremmende.  Ved bistand fra Dinbiladvokat.no, slipper […]

Et slikt forbehold, er bare praktisk ved salg av brukte biler, og kun mellom private selgere og kjøpere. Ved en slik såkalt «as is»-klausul, fraskriver selger seg det vanlige mangelsansvaret jfr. kjl § 17 og § 18. Kjøper bærer således i utgp., risikoen for såkalt «skjulte mangler». NÅR FORELIGGER DET LIKEVEL EN MANGEL, SOM KJØPER […]

Formidlingssalg ( kommisjonssalg) av bil – via bilforhandler Den private bilselger ønsker gjerne å slippe å skulle «fronte» salget selv. Dette består f.eks. av å ha kontakt med potensielle bilkjøpere som skal prøvekjøre bilen, og som stiller mange vanskelige spørsmål om bilens tilstand. Du må selv skrive kjøpekontrakt osv. Bilselger tror også at evt. reklamasjoner […]

Om oss

Advokat Clas Olsen har lang erfaring som advokat og høy kompetanse innen reklamasjonssaker ved kjøp av bil, etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.