Bistand til kjøper

Bistand til kjøper:

Det mest vanlige og typiske, er at vi representerer en misfornøyd kjøper av bil, som føler at han har fått en bil som ikke svarer til det som er avtalt i kjøpekontrakten med selger.

Misnøyen består ofte enten i at:

 • det er tekniske mangler/ feil med bilen, eller
 • at selger har misligholdt sin opplysningsplikt i forbindelse med salget.

 

Annen Juridisk bistand :

Advokat Clas Olsen yter også bistand innen følgende rettsområder :

 • Bistand innen skatterett  – skattemelding, klagesaker, søksmål
 • Bistand selskapsrett – aksjonæravtaler, Al § 3-8
 • Omorganiseringer – fisjon/ fusjon
 • Oppsigelsessaker -arbeidsrett
 • Utarbeide fremtidsfullmakter
 • Utarbeide ektepakt, samboeravtaler / testament

Kontakt oss for en uforpliktende førstevurdering av saken din:

  - Du har reklamert for selger, og selger har avvist kravet ditt
  - Bilen koster mer enn 50 000 kr  Om oss

  Advokat Clas Olsen har lang erfaring som advokat og høy kompetanse innen reklamasjonssaker ved kjøp av bil, etter kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.