Elektrisk bil 2018 modell, kjøpt ny av bilforhandler – Tilbakekjøp av selger

Etter litt forhandlinger valgte bilforhandler/selger å kjøpe bilen tilbake fra kjøper for å unngå noen rettslig tvist, etter ca. 2 års eiertid og kjørt ca. 44 000 kilometer.

Den aktuelle bilen hadde problemer med blant annet dørene. Disse problemene gav seg utslag i en rekke forskjellige feil, som lakkskader, vannlekkasjer, løse lister o.l. Bilforhandler hadde forsøkt 4 ganger å utbedre disse feilene, men feilene kom tilbake etter en stund, i en eller annen form og bilforhandler hadde derfor brukt opp sin utbedringsrett jfr. Fkjl § 30.

Kjøper fikk tilbakebetalt ca. 84 % av opprinnelig kjøpesum.