Har du kjøpt bil, hvor selger har tilbakeholdt at bilen har vært kondemnert ?

I den senere tid har det vært hevdet i forskjellige publikasjoner, at en bil-selger ikke trenger å gi opplysninger om at bilen tidligere har vært kondemnert, og at rettstilstanden rundt dette er uavklart. Bilbladet Motor mener at en bilselger ikke er pliktig til å opplyse til kjøper, om at bilen tidligere har vært kondemnert , […]

Les mer