Referanser på et lite utvalg av de sakene hvor vi har representert våre klienter i avhendingssaker vedr. kjøp/salg av bil

Vi har stadig flere løpende saker under pågående forhandlinger, under megling hos Forbrukertilsynet, i saksbehandlingskø hos FKU, eller i form av pågående prosesser hos domstolene

Nyere saker:

Kjøp av Mercedes E 55, 2005 modell

Vår klient kjøpte denne bilen, da den ved første øyekast så ut som en velholdt og pen bil.

Når man gikk bilen «nærmere etter i sømmene» viste det seg at bilen hadde hatt en større skade i front på høyre side, hvor det var dårlig karosseriarbeid både på forskjerm og panser.

I tillegg var det div. oljelekkasjer fra motor og differensial, samt dunkelyd fra støtdempere. Selger hevdet at bilen hadde fulgt alle servicer fra MB, men det viste seg å være uriktig så det var en rekke tilfeller av opplysningssvikt fra selger. Det eneste som var gjort med bilen over en lang periode var hyppige oljeskift av motorolje og div. filter. Bilen måtte repareres for ca. kr. 110 000 for å bli i orden.

Etter mye «om og men» aksepterte selger å heve kjøpet og ta bilen i retur. Vår klient fikk tilbakebetalt hele kjøpesummen med renter.

 

Audi A 6 Allroad,  – solgt via bilforhandler i formidling  

Vår klient hadde levert bilen inn til en bilforhandler som skulle selge bilen i formidling.  Bilen ble solgt for vel kr. 500 000, men vår klient fikk ikke utbetalt kjøpesummen, fordi bilforhandleren hadde brukt disse pengene til å dekke egne likviditetsutfordringer i bilforretningen.

Dette er et økende problem og vi har hatt flere henvendelser på slike tilsvarende saker, både mot den aktuelle bilforhandler og andre bilforhandlere.

Mange potensielle bilselgere er ikke klar over hvilken betydelig risiko de løper hvis de handler med en bilforhandler med anstrengt økonomi, når de setter bilen inn for et formidlings-salg.  Det kravet man har på å få utbetalt salgsvederlaget er et helt usikret krav, og går forhandleren f.eks. konkurs, så risikerer man at dette det siste du ser til oppgjøret ditt for den bil som er solgt.

Vi fikk omsider den nevnte bilforhandler til å skjønne at den han holdt på med var grovt straffbart og han fikk ordnet med finansiering.

Vår klient fikk utbetalt vederlaget for den bilen som var solgt, samt øvrige innfordringskostnader.  

 

Kia Venga 2017 modell – kjøpt av Merkeverksted

Vår klient kjøpte bilen av den lokale merkeforhandler og fikk litt rabatt ved kjøpet. Etter 4 år oppdager hun at bilen reelt er en 2015 modell. Den aktuelle bilen var således en «overligger» over 2 år. Nybilgarantien på bilen gjaldt fra 2017, men ved et salg ville vår klient lide et tap da bilen var 2 år eldre enn det hun hadde forutsatt.

Bilforhandler avviste alle krav, og tilbød vår klient i stedet en gratis service til kr. 8 000.

Etter mye frem og tilbake med den aktuelle merkeforhandler, ble vår klient innrømmet et ikke ubetydelig prisavslag, som var på et nivå hun kunne akseptere.     

   

Kjøp av Bmw X 3 , 2016 Modell

Vår klient kjøpte denne bilen som ved første øyekast presenterte seg meget bra.  Ved nærmere undersøkelser viste det seg at bilen tidligere hadde vært såkalt «økonomisk kondemnert» av forsikringsselskapet i forbindelse med en tyveri og hærverk-skade. Dette hadde selger ikke opplyst om. Videre så var det opplyst fra selger om 2 tidligere eier, mens registrerte antall eierskifter var 12. Den karosseri- oppretting som var gjort av bilen etter tyveriskaden var heller ikke 100 %  fagmessig utført.

Etter mye dialog mellom partenes prosessfullmektiger, aksepterte bilforhandler å kjøpe bilen tilbake for en omforent pris, for å unngå at saken skulle havne i retten. Dette var en helt grei løsning for våre klienter.

Kjøp av Toyota Avensis 2009 modell

Vår klient kjøpte denne bilen av en lite seriøs bilforhandler i Bergen. Bilen hadde en rekke feil og masse rust i understell, feil med dyser, feil på bremser osv. Selger responderte ikke noe særlig på kjøpers reklamasjon og tilbød seg kun å dekke kostnaden med å utbedre en mindre feil med bilen.

Saken ble løst ved en dom i forliksrådet.

Vår klient fikk heve kjøpet og hele kjøpesummen + forsinkelsesrenter + øvrige kostnader refundert.

  

Kjøp av Mitsubishi Outlander 2007 modell

Vår klient kjøpte denne bilen av samme useriøse bilforhandleren som i saken over. Bilen hadde en rekke feil som at den mistet motorkraft, hadde diesellekkasje, og manglende utskifting av registerreim på intervall. Selger responderte ikke på vår klients reklamasjon overhodet. Vår klient ble etter utført verkstedskontroll, frarådet å kjøre med bilen da dette ble vurdert som ikke forsvarlig.

Saken ble løst ved en dom i forliksrådet.

Vår klient fikk heve kjøpet og hele kjøpesummen + forsinkelsesrenter + øvrige kostnader refundert.

 

Har du kjøpt en bruktbil du ønsker å reklamere på vis a vis selger, så ta kontakt på mobil 928 95764 eller på e-post Clas@advokatclasolsen.no