Hvilken betydning har reklamasjonsfristene for om kjøper kan reklamere på en mangel?

For å i det hele tatt kunne reklamere på bilkjøpet, må man overholde reklamasjonsfristene i Fkjl § 27 og kjl § 32. Hvis disse (absolutte) reklamasjonsfristene ikke overholdes , så er reklamasjonsretten din bortfalt. Det er også viktig at man reklamerer «innen rimelig tid» ( den relative reklamasjonsfrist) etter at feilen ble oppdaget eller burde […]

Les mer

Hvorfor bør du la advokat fra Dinbiladvokat.no bistå deg i en tvist vedr. reklamasjon på kjøp/salg av bil ?

  Du slipper selv å fronte saken din vis a vis motparten eller dennes advokat. For at en privatperson som kanskje for første gang i sitt liv, kommer opp i en slik tvist som kan ende opp som en rettsak, kan dette være ganske så stressende og kanskje noe skremmende.  Ved bistand fra Dinbiladvokat.no, slipper […]

Les mer

Salg av bil mellom private med såkalt » som den er» -forbehold, – Hva betyr en slik klausul for kjøpers adgang til å reklamere på bilen?

Et slikt forbehold, er bare praktisk ved salg av brukte biler, og kun mellom private selgere og kjøpere. Ved en slik såkalt «as is»-klausul, fraskriver selger seg det vanlige mangelsansvaret jfr. kjl § 17 og § 18. Kjøper bærer således i utgp., risikoen for såkalt «skjulte mangler». NÅR FORELIGGER DET LIKEVEL EN MANGEL, SOM KJØPER […]

Les mer