Hvorfor bør du la advokat fra Dinbiladvokat.no bistå deg i en tvist vedr. reklamasjon på kjøp/salg av bil ?

 

  1. Du slipper selv å fronte saken din vis a vis motparten eller dennes advokat.

For at en privatperson som kanskje for første gang i sitt liv, kommer opp i en slik tvist som kan ende opp som en rettsak, kan dette være ganske så stressende og kanskje noe skremmende.  Ved bistand fra Dinbiladvokat.no, slipper du en del bekymringer som du ellers ville være alene om å skulle håndtere.

2) Kostnadene til advokat/ juridisk bistand trenger ikke å bli så store for deg. Kostnadene blir for ca. 80 % dekket av rettshjelpsdekningen på bilforsikringen din. Du betaler selv vanligvis kun en fast egenandel på kr. 4 000 + 20 % av det overskytende.

3) Du blir bistått av en erfaren biladvokat, som vet hvordan man skal angripe og argumentere i en slik sak. Vedkommende har relativt god bilteknisk kompetanse, så han er kjent med hvordan komponentene i en bil er bygget opp og skal fungere. https://dinbiladvokat.wpengine.com/wp-admin/post.php?post=241&action=edit

4) Motparten i slike saker (typisk en profesjonell bilselger) vil ofte prøve å avlede oppmerksomheten fra kritiske sider ved egen håndtering i saken, og gjerne skylde på «brukerfeil» hos kjøper e.l. som forklaring på at bilen er mangelfull. Vi ser også tilfeller hvor en profesjonell selger med endeløse diskusjoner prøver å «trøtte» deg ut, slik at du ikke orker å forfølge saken videre. Alle dårlig bortforklaringer og forsøk på avledning fra selger, «skrelles av», og saken konsentreres om det som er kjernen i saken. Svært ofte vil dette gi gode løsninger for deg som klient.

5) Du sikres at du overholder aktuelle frister, så ikke f.eks. reklamasjons-kravet ditt bortfaller pga. for sen reklamasjon, eller blir foreldet.

6.) Advokaten fra Dinbiladvokat.no kan se på saken «i litt fugleperspektiv» og kan ofte komme med konstruktive og fornuftige innspill til løsning i saken, som ofte kan bidra til en løsning i en ofte ganske fastlåst situasjon

7.) Advokaten fra Dinbiladvokat.no vil være innstilt på å bistå deg helt frem til saken får sin løsning, enten dette skjer gjennom forhandlinger, behandling i Forbrukerrådet/ Forbrukerklageutvalget https://www.forbrukerklageutvalget.no/vedtak/ eller ved en rettslig tvist i domstolene.

8.) Advokaten fra Dinbiladvokat.no, har svært god «track record». Av de 30 siste tvistesakene er således 28 av de siste 30 saker løst med meget tilfredsstillende resultat for våre klienter, unntatt 1 sak hvor klienten av andre hensyn, selv valgte å avslutte videre forfølgning av selger,  og 1 sak hvor tingretten kom til en salomonisk løsning, slik at ingen av partene egentlig vant saken.

9.) Vi påtar oss ikke å bistå i saker hvor vi mener klienten har en dårlig sak og hvor det etter vår vurdering er lite realistisk at man vil vinne frem med kravet sitt. Da fraråder vi klientene å bruke advokatbistand på saken, og i stedet evt. bruke andre kanaler som Forbrukerrådet e.l. for å prøve å få til en løsning.