Kjøp av bruktimportert BMW 630 i- Selger kjøpte bilen tilbake

Kjøp av bruktimportert BMW 630 i, 2005 modell av en privatperson for kr. 165 000. Bilen hadde tidligere hatt en større sideskade og hadde vært kondemnert og var gjenoppbygget. For å unngå en rettslig prøving av saken, valgte selger å kjøpe bilen tilbake fra kjøper.

Vår klient kjøpte bilen som han synes presenterte seg bra og som ble beskrevet som « strøken» «meget velholdt» osv. Etter noe tid sjekket han bilens historikk nærmere og fant at bilen hadde hatt flere eiere enn det som var oppgitt av selger, blant annet et forsikringsselskap noe som tydet på at dette var en såkalt «skadebil».  Det dukket også opp permanente feilkoder på airbag i førerdør og på venstre speil. Ved nærmere kontroll vise det seg at sømmen på side-airbagen var limt /sveiset. Vår klient fikk etter noe tid tak i skadetaksten på bilen fra forsikringsselskapet, som viste at bilen hadde hatt en større sideskade og hadde vært kondemnert. Kjøper var av den oppfatning at bilen var i vesentlig dårligere stand enn den han kunne regne med jfr. Kjl. § 19.

Tilbakekjøpssummen var 90 % av opprinnelig kjøpesum og reflekterte et bruksfradrag på ca. 10 % av bilens verdi, etter 8 måneders eiertid og ca. 18 000 kjørte kilometer.