Kjøp av Mercedes Sprinter bobil – heving

Vår klient hadde kjøpet en ombygget bobil av en privat selger, hvor det oppstod mange feil og mangler etter overlevering bla. lekkasje på eksosmanifold, nedsoting av motor innvendig, gjentagende og vedvarende strømlekkasjer, feil på bremser osv. Vår klient ble ikke hørt med sitt hevingskrav i FKU.

Selger hadde holdt tilbake opplysninger om manglene med bilen og misligholdt sin opplysningsplikt, og vår klient fikk medhold i å heve kjøpet og fikk tilbake opprinnelig kjøpesum + forsinkelsesrenter.