Kjøp av VW Caravelle/transporter 2006 modell- Heving i FKU

Resultat: fikk heve kjøpet pga. større motorskade

En mann kjøpte en brukt VW Caravelle/Transporter 2005 modell for kr. 246 000. Bilen var ved overtagelsen kjørt 228 000 kilometer. 14 dager etter overtagelsen fikk kjøper opp varsellampe på at nivået for kjølevann var for lavt, samtidig som varmeapparatet i bilen fungerte dårlig.

Denne feilen gjentok seg flere ganger etter at man hadde fylt på ny kjøleveske. Kjøper reklamerte overfor selger, som foretok flere utbedringsforsøk uten av feilen ble utbedret. Selger skulle hele tiden «godkjenne» de verksted som fikk se på bilen. Først da bilen ble innlevert på merke-verksted, fant man ut hva som var problemet med bilen. Det ble konstatert en kompresjonslekkasje som kun viste seg ved belastning av motoren, ikke når bilen stod på tomgang.

Når bilen ble belastet, så bygget det seg opp trykk i kjølvannssystemet pga. sprekker i topp eller motorblokk. Merkeverkstedet anbefalte således å skifte ut motor i bilen da dette ut fra en økonomisk vurdering var den utbedringsmetode som fremstod som mest hensiktsmessig. Å skifte motor i bilen samt en rekke øvrige feil som gjorde bilen trafikkfarlig, beløpte seg til kr. 100 000 og utgjorde ca. 39 % av kjøpesummen på bilen.