Mercedes Gelendewagen 300 TD – Heving av kjøpet.

Resultat: Medhold hos FKU – Kjøper fikk tilbakebetalt mer enn opprinnelig kjøpesum

Kjøp av Mercedes Gelendewagen 300 TD, 1999 mod. av en tilsynelatende seriøs bilforhandler og Mercedes-ekspert for kr. 365 000 – Selger/ Bilforhandler hadde holdt tilbake en rekke helt vesentlige opplysninger med bilen – Kjøper fikk medhold i å heve kjøpet. Bilforhandler ble holdt solidarisk ansvarlig.
Saken var litt spesiell, fordi den som var selger av bilen hadde satt denne inn til en bilforhandler som skulle selge bilen på vegne av selger. Kjøper hadde ingen kontakt med selger og forholdt seg utelukkende til bilforhandler og det var avtalt mellom partene at enhver reklamasjon skulle rettes mot forhandler. Den aktuelle bilforhandler hadde ikke tatt de nødvendige forbehold om at man ikke var solidarisk ansvarlig med selger i Fkjl § 1, fjerde ledd.

Bilforhandler hadde holdt tilbake en rekke helt vesentlige opplysninger om blant annet omfattende rustskader på bilens ramme og understell/ hjuloppheng, ødelagt webasto + mange andre feil. Bilen var i tillegg solgt med ulovlige felger med for lav lasteindeks, som ikke var tillatt å bruke på bilen. Bilen hadde også feile og forskjellige fjærer som ikke var tillatt på bilen. Total utbedringskost var i størrelsesorden kr. 200 – 250 000 dvs. i intervallet fra 54- 68 % av bilens kjøpesum.

Motpartens advokat prøvde seg med å innhente «bestillingsverk» av noen verkstedsrapporter fra «vennligsinnede» verksteder som gav uttrykk for at alle feilene med bilen måtte ligge innenfor det som var påregnelig for kjøper og således ikke var mangelfull jfr. Fkjl § 16.

FKU kom til at bilen hadde flere kjøpsrettslige mangler og at særlig omfanget og alvorligheten av rustskadene og at de estimerte utbedringskostnadene var betydelige gjorde at vilkåret for å heve kjøpet var oppfylt.

Min klient fikk medhold hos FKU at vilkårene for å heve kjøpet var oppfylt og kjøpesummen skulle tilbakebetales i sin helhet + forsinkelsesrenter.

Selger tok senere ut stevning, men saken ble løst ved et forlik.