Mercedes ML 320 CDI- Heving

Resultat: Forlik i tingretten, hvor kjøper fikk tilbakebetalt nesten hele kjøpesummen

Kjøp av Mercedes ML 320 CDI – 2005 modell – Selger hadde ikke gitt opplysninger om at bilen tidligere hadde vært kondemnert og bygget opp igjen av det beryktede bilfirmaet Olsen Bil AS

Vår klient kjøpte en Mercedes ML 320 CDI som var kjørt 162 000 kilometer. Dagen etter overlevering reklamerte han på risting i bilen som tilsynelatende kom fra girkasse/drivverk. Det kom litt senere frem at selger hadde tilbakeholdt opplysninger om at bilen hadde vært kondemnert og gjenoppbygget. Etter praksis både i FKU og domstolene vil en slik opplysningsvikt, ansees som en vesentlig mangel, som gir kjøper rett til å heve kjøpet etter kjl. §39. Bilen fikk også påvist såkalt converter-sluring i automatkasse, som ville være meget kostbart å utbedre, samt at hovedlykt måtte skiftes på ene side og det var feil med klimaanlegg. Kjøper hadde kjørt bilen 12.700 kilometer i den tiden han hadde kunnet bruke bilen. På dag 2 i tingretten ble saken forlikt.

Selger tok bilen i retur, mot å tilbakebetale vår klient 82,5 % av opprinnelig kjøpesum.