Nye reklamasjonssaker på bil løst med svært gode resultater

Referanser på et lite utvalg av nye  avhendingssaker vedr. kjøp/salg av bil

Vi har stadig nye saker enten i pågående forhandlinger, under megling hos Forbrukertilsynet, under saksbehandling i FKU, eller i form av pågående prosesser hos domstolene.

Helt nye saker:

Vår klient kjøpte en Ferrari 458- 2010 modell av bilforhandler – Forhandler kjøpte bilen tilbake for 90 % av kjøpesum

Vår klient kjøpte en bruktimportert bil fra bilforhandler. Det var på det rene at bilen tidligere hadde vært skadet (kondemnert) i utlandet.  Dette var kjøper informert om før overlevering , men valgte likevel å kjøpe bilen.

Betydningen av skadene ble bagatellisert av selger. Senere viset det seg at bilens bakdekk var nedslitt i løpet av svært få kilometer.  Dette var veldig underlig da bilen ikke var banekjørt i dette tidsrom.

Bilen ble sjekket av 2 eksperter.  Kun ekspert nr. 2 fant ut hva som var problemet med bilen. Det viste seg at bilens bakramme/ travers var skjev etter en tidligere skade. Når dette ble skrudd fra hverandre,  var denne traversen sveist, og med sprekker i godset.

Da bilen var kjørt ca. 5 000 km av vår klient før tilbakelevering var det naturlig å ta hensyn til et nyttefradrag.

Vi løste saken ved at selger/forhandler kjøpte tilbake bilen til ca. 90 % av opprinnelig kjøpesum.

 

Vår klient kjøpte en pent brukt Mercedes Geländewagen 2016 modell, fra bilforhandler – Prisavslag

Vår klient kjøpte en nyere Mercedes G-Wagon G63 av en bilforhandler ved et såkalt «fullmaktsalg» . Kjøpet var således regulert av forbrukerkjøpsloven. Kjøpesummen var på kr. 1 600 000.

Det var noen feil ved bilen allerede ved overlevering. Disse ble lovet utbedret av selger i form av : feilkoder på tak airbag, blindsonevarsler osv. I tillegg var manglende service, utslitte dekk og noen øvrige feil og mangler.

Selger avviste i utgp. alle krav fra vår klient, blant annet med den begrunnelse at kjøper hadde reklamert for sent.

Vi fikk løst saken ved at selger, gav vår klient et ikke ubetydelig prisavslag/erstatning, slik at kjøper fikk dekket store deler av utbedringskostnadene på bilen.

 

Vår klient kjøpte Porsche Panamera – hybrid 2018 modell fra bilforhandler – Prisavslag

Vår klient kjøpte en Panamera fra bilforhandler i Nord -Norge. Bilen ble solgt som en «norsk bil» dvs. med 5 års nybilgaranti.

Når vår klient kontrollerte forhistorien til bilen, var dette en parallell-importert bil med kun 3 års nybilgaranti. Han kunne derfor ikke ta oppståtte feil på garantien på bilen, slik han hadde trodd.

På denne bakgrunn ble fremsatt et hevingskrav mot bilforhandler.

Selger møtte det framsatte krav fra kjøper, med å tilby en 24 mnd. Autoconsept-garanti, noe som gir en mye dårligere garantidekning enn en nybilgaranti.

Etter litt diskusjoner og brevskrivning, aksepterte imidlertid bilforhandler/selger for å avverge en rettslig tvist, å

  • dekke kostnaden med fikse det som på bilen som måtte utbedres for å få en 2 års PAW- garanti,
  • dekke kostnaden med denne 24 mnd. PAW-garantien.

Dette utgjorde samlet en betydelig kostnad,  og var nok en «dyr lærepenge» for den aktuelle bilforhandler.

Vi fikk løst saken ved at vår klient fikk en bortimot tilsvarende garanti-ordning som om dette hadde vært en norsk-solgt bil, og noe som var en akseptabel løsning på saken.

 

Vår klient solgte en Dodge Ram Pick up – Saken ble løst med et mindre prisavslag til kjøper.

Her bistod vi selger, noe som er mer sjeldent.

Vår klient hadde solgt en 1997 modell, som var kjørt 246 000 kilometer. Bilen var kjøpt «på distanse» dvs. uten at kjøper hadde undersøkt bilen.

Kjøper reklamerte etter kort tid,  på veldig mange forhold med bilen, og krevde å få heve kjøpet. Vår klient avviste det fremsatte hevingskrav.

Saken ble behandlet i forliksrådet, og kjøper ble tilkjent et mindre beløp for utskifting av dekk som var ulovlige, fordi de var for store i forhold til lovlig tillatt dimensjon på den nevnte bil.

Kjøper valgte noe overraskende å ta ut stevning i saken.

Poenget i denne saken var at kjøper ikke ville forholde seg til at han hadde kjøpt en 24 år gammel bil kjørt 246 000 kilometer, og stilte krav til at bilen nærmest måtte være feilfri for at den ikke skulle være mangelfull.

Dette blir å stille urealistiske forventninger på en såpass gammel bil og med såpass høy kilometerstand, noe også NAF har vært ute og advart mot.  

Vi  løste saken med et utenrettslig forlik. Kjøper fikk det samme beløp som han var tilkjent i forliksrådet. Søkmålet som ble reist av saksøker, var således til ingen nytte.