Ønsker du å heve kjøpet av den bil du har kjøpt ?

Ved bilhandel vil kjøper etter å ha sjekket bilen teknisk eller historikk, mer grundig, ofte bli klar over den faktiske tilstanden på den bilen han har kjøpt. Kjøper vil da i mange tilfeller, føle seg lurt av selger.

Bilen er kanskje ikke i den stand selger har forespeilet før overtagelse, eller det avdekkes et behov for kostbare reparasjoner, kjøper ikke er blitt orientert om før overlevering.

Det er ikke alltid kurant å få heve et slikt bilkjøp, og det er ikke slik at enhver feil med bilen gir grunnlag for å heve kjøpet. Særlig på eldre biler, som er kjørt et stykke, må kjøper tåle visse avvik.

Ved kjøp av biler fra en privatperson, må bilen ha en såkalt «vesentlig mangel» før du kan heve kjøpet. Ved kjøp fra en bilforhandler er det tilstrekkelig at mangelen «ikke er uvesentlig» slik at terskelen her er noe lavere.

HVA BØR DU GJØRE:

  1. Reklamere umiddelbart skriftlig til bilselger og kreve heving av kjøpet (bruk e-post og ikke sms) .
    Du må reklamere innen «rimelig tid», og da skal du ikke vente lenge fra du oppdager mangelen, til du sender en skriftlig reklamasjon.
  2. Dokumentere at bilen har en mangel NB !!

Dette med å fremskaffe god skriftlig dokumentasjon på at bilen har en mangel, er det veldig mange som dessverre «tar altfor lett på». Derfor taper de sakene i FKU eller retten. Selv om du mener at det er åpenbart at bilen har en mangel, er det ikke sikkert at FKU eller tingretten deler din oppfatning. Derfor må du skriftlig dokumentere dette så godt som mulig i form av en verksteds-rapport.

  • Fremskaff all øvrige dokumentasjon

Kjøpekontrakt, Finn-annonse e.l., bilder, korrespondanse med selger. Fakturaer fra tidligere service og reparasjoner.
Ring gjerne opp tidligere eier av bilen og hør med dem om den mangelen/feilen som nå er oppstått, var der når de eide bilen.

SELGER AVVISER Å HEVE KJØPET – HVA KAN DU GJØRE ?

  • Å bringe saken inn for Forbrukerrådet og senere Forbrukerklageutvalget (FKU).

En avgjørelse fra FKU har virkning som en dom og kan tvangsfullbyrdes mot bilselger.

  • Å bringe saken inn for Forliksrådet og senere tingretten.

Er bilselger bistått av advokat, kan du starte saken med stevning for tingretten

Vi er spesialister på reklamasjon på kjøp av bil, og har lang erfaring med denne type saker og betydelig kompetanse på å vurdere om du har noen sak du bør gå videre med eller ikke.

Se gjerne referanser fra fornøyde kunder og vårt erfaringsarkiv. https://dinbiladvokat.wpengine.com

Advokatkostnadene vil normalt være dekket av rettshjelps-dekningen på din bilforsikring, slik at forsikringsselskapet dekker normalt 80 % av kostnadene mot en egenandel.

Ta kontakt med Dinbiladvokat.no på e-post olsen@guideadvokat.no eller mob. 928 95764