Salg av motorsykkel – Kjøper krevde erstatning for kjøpesum + store kostnader til feilsøking.

Vår klient hadde solgt en 34 år gammel motorsykkel for kr. 25 000. Kjøper påstod at sykkelen hadde oljelekkasjer og striper/ rust i sylinder og før man reklamerte, satte kjøper i gang en feilsøking i form av full demontering av motoren på sykkelen, til en kostnad som oversteg kjøpesummen for sykkelen og fremsatte et krav mot selger som utgjorde ca. 3 ganger opprinnelig kjøpesum.

Kjøper valgte å gi seg etter behandling i forliksrådet hvor han ikke fikk dom for kravet sitt.