Parallellimporterte biler – NB ! Her bør man som kjøper være veldig forsiktig og sjekke nøye før kjøp.

 

PARALLELLIMPORTERTE BILER

 

Vi har i senere tid fått flere henvendelser på problemer som er oppstått knyttet til garanti på parallellimporterte biler.

Henvendelsene har kommet både fra private kjøpere og bilforhandlere.

Det som er et problem i denne forbindelse er at man kan «bli lurt» av informasjonen som fremgår hos Statens vegvesen.

Når en kjøper skal sjekke en bil, går man ofte inn på oppslagsfunksjonen hos SVV www.vegvesen.no for å sjekke om bilen er bruktimportert eller ikke.

Hvis det står at bilen ikke er bruktimportert, legger gjerne kjøper automatisk til grunn at det er en «norsk» bil som er solgt med 5 års nybilgaranti.

Her er det dessverre mange private bilkjøpere som blir «lurt» av opplysningene hos SVV, men også profesjonelle bilforhandlere «går i denne fellen» ifølge de henvendelsene vi har mottatt den siste tiden.

 

VARIGHET OG OMFANG AV NYBILGARATI

Problemstillingen mht. hvilken garanti det er på bilen, kommer gjerne ikke «på spissen» de første par første årene, hvor bilen er i orden og det ikke er behov for å ta ting på garantien.

Bilen er gjerne opprinnelig parallellimportert av en privatperson eller en bilforhandler (Eier nr. 1) .

Bilen f.eks. er importert fra Sverige, hvor bilene selges med kun 2 års nybilgaranti.

Den som først kjøper bilen (Eier nr. 2) fra parallellimportør, har da kanskje allerede solgt bilen videre til en bilforhandler (Eier nr. 3) og opplyst at det er en norsk bil og dette er reflektert i prisen som bilforhandler har kjøpt bilen for.

Forhandler selger gjerne bilen videre til privat kunde (Eier nr. 4) i den tro at bilen er «norsk» og fremdeles har 5 års nybilgaranti fra første gangs registrering, og tar dette gjerne inn i som salgsvilkår i salgsprospekt på www.finn.no og i kjøpekontrakt med ny kjøper.

Når ny kjøper da f.eks. etter 2,5 år får en feil/ mangel som normalt skal dekkes av bilens nybilgaranti, «kommer det for en dag», at det ikke lenger er nybil-garanti på bilen.

AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER :

Spørsmålet blir da hvem som ta regningen vis a vis siste kjøper/ Eier nr. 4 ?

  1. Er det parallellimportør som kanskje ikke har skrevet i annonsen eller kjøpekontrakt, at bilen har nybilgaranti, men i stedet har skrevet Fabrikkgaranti e.l.
  2. Er det eier nr. 2 som objektivt sett har gitt uriktige opplysninger om bilen ved sitt salg til bilforhandler ?
  3. Eller kan eier nr. 2 påberope seg at han har vært i god tro og ikke bevist har holdt tilbake opplysninger ?
  4. Hvis Bilforhandler (Eier nr. 3) har solgt bilen på de betingelser at den har 5 års nybil-garanti og bilen ikke har det, så må bilforhandler trolig ordne opp i forhold til eier nr. 4.
  5. Kan bilforhandler snu seg rundt å kreve regress hos eier nr. 2 for de utgifter han er blitt påført i denne forbindelse?

Som man ser er det her mange problemstillinger som må vurderes juridisk , og som kanskje ikke har et klart svar. Poenget er at denne type problemstillinger, er ikke noe du som forbrukerkjøper eller bilforhandler, bør «rote deg opp i» ved kjøp av bil.

MORALEN ER SÅLEDES :

Når du kjøper du bil, selv om dette er hos en merkeforhandler, hvis bilen ikke er en norsk bil med nybilgaranti, så sjekk grundig og be om en skriftlig bekreftelse på hvilken type garanti det er på akkurat den bilen du kjøper, og hvor mange år denne garantien varer.

Ikke ta det for gitt at det er en norsk bil med 5års garanti, fordi da risikerer du å bli lurt og kan komme opp i problemer med senere eiere av bilen, som både kan være vanskelige og kostbare å løse.

Har du kommet opp i slike problemer enten som privat kjøper/selger eller som bilforhandler, ta kontakt med oss i Dinbiladvokat.no for bistand til å komme ut av disse problemene.

Mob. 928 95764 eller på e-post olsen@guideadvokat.no