Føler du deg lurt når du har kjøpt bruktbil ?

Det er mange bilselgere som dessverre tjener gode penger på å lure «godtroende» bilkjøpere. Selgerne utnytter at mange kjøpere ikke har tilstrekkelig kompetanse på hva som bør sjekkes før kjøp av en bruktbil.

Her er en liste over ting du typisk kan bli lurt på:

  1. Er bilens oppgitte kilometerstand korrekt ?

Det er en kjensgjerning at det jukses/tukles mye med kilometerstanden på bruktimporterte biler. Statistikken til NAF sier at minst hver tredje bil (trolig en større andel)  av biler som importeres, har en uriktig kilometerstand. Derfor bør du være ekstra oppmerksom på dette hvis du velger å kjøpe en bruktimportert bil.

Er der ting med bilen som tyder på at den i realiteten har en kilometerstand som overstiger det som fremgår av kilometerstand i speedometer f.eks. at rattet er blankslitt, stor slitasje på setevanger typisk på førersete, mase bruksmerker i interiør, slitt frontrute, nedslitt pedalgummi eller stor slitasje på felger, avvik i føring av servicehefte osv., bør du absolutt få sjekket dette mer inngående av eksperter, før du velger å kjøpe bilen.

  1. Er bilen opprinnelig solgt med 5 års nybilgaranti og er en Norsk bil?

Et typisk tilfelle kan være at man kjøper en nyere bruktbil f.eks. 3 år gammel med 2 års gjenværende nybilgaranti. Om den aktuelle bilen er «norsk» eller ikke, kan være vanskelig å oppdage, spesielt på såkalt parallellimporterte biler. Disse bilene fremgår i arkivene til SVV som ikke bruktimporterte og da er det lett å anta/tro at de er norske. Denne antagelsen kan vise seg å være feil, fordi bilene er importert til Norge som nye, men kan være produsert for et annet land enn Norge, og solgt med f.eks. 3 års garanti (og ikke 5 års garanti som i Norge). Det kan bli en ubehagelig overraskelse for deg som kjøper, så send selger før kjøpet en e-post som bekrefter hvilken garanti det er på bilen, så manglende garanti ikke blir din «hodepine».

  1. Har bilen hatt større skader?

Dette kan være vanskelig og se visuelt, men spør selger om dette og gjør dette gjerne skriftlig pr. e-post e.l. så man har dokumentasjon på hva selger har opplyst i denne forbindelse. Det er forskjell på at bilen har fått en liten parkeringsbulk og at bilen har vært kondemnert. Hvis du har mistanke om noe slikt, spør spesifikt selger i en e-post, om bilen har hatt en stor skade/ vært kondemnert?

  1. Er bilens servicehistorikk fullstendig?

Be om å få se servicehefte eller om å få en kopi av elektronisk servicebok. Hvis selger har hoppet over enkelte servicer fordi dette er dyrt og han ikke ønsker å bruke penger på dette, så øker risikoen for at uventede feil oppstår.  Dette kan også få den konsekvens at garantivilkårene ansees som brutt, fordi disse betinger at service er gjennomført på visse intervaller. Har selger unnlatt å gjennomføre service på intervall, vil normalt den videre nybil-garantien på bilen bortfalle.

  1. Har selger tilbakeholdt opplysninger om bilen som han var kjent med?

Selger plikter å gi opplysninger om forhold med bilen som han var kjent med og som kjøper må regne med å få opplyst. Hvis du kan sannsynliggjøre/ dokumentere at selger har hatt kunnskap om en mangel med bilen, men unnlatt å opplyse om dette før overlevering av bilen til deg, vil dette ofte kunne gi grunnlag for å heve kjøpet. Unntak kan tenkes hvis det selger har glemt å opplyse om, er av helt bagatellmessig karakter.

Ta kontakt med oss i Dinbiladvokat. Vi har lang erfaring og har mange slike saker, god kompetanse på dette fagfeltet, og kan trolig hjelpe deg med reklamasjon vis a vis selger. Mob. 928 95764 eller olsen@guideadvokat.no