HAR DU KJØPT BIL MED «SOM DEN ER»- FORBEHOLD OG FØLGER DEG LURT ?

HVA GJØR DU ?

Når bruktbiler omsettes mellom privatpersoner, er det veldig vanlig at selger har en klausul i kjøpekontrakten som sier at bilen «selges som den er», «som prøvekjørt og vist» e.l. Poenget er at selger ønsker å fraskrive seg ansvaret for evt. skjulte feil og mangler ved å ta inn en slik klausul i kjøpekontrakten.

HVA BETYR DET AT SELGER HAR TATT ET SLIKT FORBEHOLD FOR DEG RETTSLIG SETT ?

Selv utgangspunktet er at kjøper har risikoen for slike feil/mangler, vil selger etter kjøpsloven § 19, være ansvarlig for 3 typer feil/mangler:

  1. Bilen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om bilen, dens egenskaper eller bruk, dette kan antas å ha innvirket på kjøpet.
  2. Hvis selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om vesentlige forhold vedr. bilen som han kjente til og som kjøper hadde grunn til å regne med å bli opplyst om, og unnlatelsen av å gi opplysninger, kan antas å ha innvirket på kjøpet.
  3. Hvis bilen er i vesentlige dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

I det første alternativet, er det typiske at det kan dokumenteres at bilen f.eks. har en manipulert kilometerstand og er kjørt mye lenger enn det selger har opplyst om i annonsering e.l.

Det andre alternativet, er hvor selger misligholdt sin opplysningsplikt og dette kan dokumenteres og dette gjelder litt vesentlige forhold med bilen.

Det typiske er at selger før overlevering av bilen, f.eks. unnlater å fortelle at bilen tidligere har vært kondemnert e.l. til tross for at han er kjent med dette.

Etter det tredje alternativet er terskelen høy for å få medhold i å heve kjøpet på dette grunnlaget. Det er ikke nok at biler er i noe dårligere stand. Kjøper må kunne dokumentere at bilen er i vesentlig dårligere stand.

Dersom bilen er gammel, kanskje kjørt langt og kjøpesummen for bilen er lav, vil et behov for reparasjoner og vedlikehold i et visst omfang ansees for påregnelig, og dette vurderes ofte som å ikke være noen mangel kjøpsrettslig.   

Har du tatt forholdet vedr. mangelen opp med selger, men blir bare møtt med en «kald skulder»/avvisning av ansvar for feilen ?

Dinbiladvokat.no er spesialister på reklamasjon på bilkjøp og kjøpsrett. https://dinbiladvokat.no/hvorfor-bor-du-la-dinbiladvokat-no-bista-deg-i-en-tvist-vedr-reklamasjon/

Vi hjelper deg og kan vurdere hvorvidt du har en sak du bør gå videre med eller ikke.

Ta kontakt på olsen@guideadvokat.no evt. mob 928 95764,  for en kostnadsfri første vurdering.