Har du kjøpt en bil som viser seg å være trimmet/ chippet e.l. og hvor selger har opplyst om noe annet før du overtok bilen ?

Føler du deg lurt fordi du har kjøpt en bil du har trodd var i orginal stand, men som i ettertid viser seg å være chiptrimmet e.l.

Veldig mange bileiere har de siste årene, «falt for fristelsen» å få motoren i bilen chip-trimmet eller optimalisert, som også er en vanlig betegnelse.

En slik «trimming» for å kalle det i fortsettelsen, gir betydelig effekt-økning  særlig på biler med turbo.

Dette har vært mye brukt på typisk dieselbiler,  hvor chiptrimmingen gir betydelig økt effekt både i hestekrefter og økt dreiemoment.

 

Om du har kjøpt en slik bil som har vært chiptrimmet, og selger ikke har opplyst noe om det – Hvor står du kjøprettslig ?

Denne problemstillingen har vært prøvd hos Forbrukerklageutvalget og i domstolene gjentatte ganger.

Svaret er at hvis selger har unnlatt å fortelle deg dette før overlevering av bilen, har selger gitt uriktige opplysninger.

Forbrukerklageutvalget har uttalt det forhold at bilen er/har vært chiptrimmet, er noe en profesjonell selger burde kjenne til.

Videre noe selger burde opplyst kjøper om før kjøpet/overlevering.  

Etter langvarig praksis i Forbrukerklageutvalget,  ansees det at bilen har vært trimmet,  som en mangel.

Tuningen innebærer en uautorisert endring av bilens karakter.

Ulovlig motortrimming (  dvs. som ikke er ført inn i bilens vognkort), medfører er rekke ting :

  • At det er økt risiko for unormal slitasje,
  • Tap av garantirettigheter/garantiansvar hos produsentene
  • Problemer med å få toppdekning/superforsikring hos forsikringsselskapene.

Man risikerer også å få en mulig avkortning på forsikringsutbetaling ved skade, men dette er litt på siden av dagens tema.

Modifiseringen kan føre til senskader på bilens motor og drivverk.

Ofte vil et økt dreiemoment som kommer av trimmingen, bli en for stor belastning på bilens girkasse typisk ved automatgir.

I visse tilfeller og på visse bilmerker, gir girkassen en feilmelding og bilen går i en slags nødmodus.

En BMW med hybridteknologi og hvor bensinmotoren hadde fått økt effekten med ca. 50 HK, medførte skader for ca. kr. 110 000

 

Konklusjonen både i tingretten og hos Forbrukerklageutvalget, er at slik trimming ikke kan ansees som noen uvesentlig mangel.

Videre at hevingsvilkåret er oppfylt etter Forbrukerkjøpsloven.

Det er ingen grunn til å tro at vurderingen vil bli særlig annerledes i et kjøp mellom 2 private parter, selv om hevingsterskelen etter kjøpsloven,  er noe høyere enn i Forbrukerkjøpsloven.

Kjøpsloven stiller krav til at det skal foreligge en «vesentlig mangel» før det foreligger grunnlag for å heve kjøpet.

Har du kjøpt en bil nylig som lider av slike problemer, så ta kontakt med oss i DinBiladvokat.no på e-post: Clas@advokatclasolsen.no  eller evt. mobil 928 95764

Vi vil vurdere om du har en sak du bør gå videre eller ikke