Kjøp av pent brukt Elbil- Selger måtte levere til avtalt pris.

Resultat: Selger måtte overholde inngått avtale.

Kjøp av lettere brukt elbil – selger ville ikke oppfylle kjøpekontrakt.

Kjøper skulle få kjøpe en lettere demokjørt elbil, som var kjørt ca. 30 000 kilometer. Kjøpesummen var avtalt og det var gitt en betydelig rabatt i forhold til nybilpris på bilen. Depositum var innbetalt og bilen var individualisert med chassisnummer, og leveringsdato var avtalt.

Plutselig får kjøper beskjed om at han likevel ikke får kjøpe bilen til avtalt pris fordi selger hadde gjort en feil. Kjøper hører om andre som har fått tilsvarende tilbakemeldinger og som har måttet betale betydelige ekstrabeløp for å få gjennomført handelen på opprinnelige vilkår. Vi tilskriver selger, som gir seg umiddelbart.

Kjøper som jeg representerte, fikk bilen levert til den pris som opprinnelig var avtalt.