Kjøpte bruktbil Volvo XC 70, 2004 modell

Resultalt: Fikk heve kjøpet i tingretten pga. vannlekkasje som gav følgeskader

En kvinne kjøpte en brukt Volvo XC 70 for kr. 100.000. Helt fra overtagelsen reagerte kjøper på at bilen var fuktig innvendig. Bilen var ved overtagelsen kjørt 247 300 kilometer. På grunn av en lekkasje rundt frontruten så lakk det vann ned på dashbord og videre ned i hovedstyre-enheten CEM på bilen. Først fikk kjøper feil på ryggelys, tåkelys og annen elektronikk som horn, vindusviskere, varmeapparat og kontrollpanel dør. Siden sluttet firhjulstrekk å virke og til slutt ville ikke bilen starte.

Tingretten kom til at bilen i lys av beskrivelsen i salgsannonsen var i dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente og at det derfor forelå en mangel. Mangelen var ikke uvesentlig og kjøper hadde krav på å få heve kjøpet jfr. Fkjl § 32. Utbedringskostnadene var vesentlige sammenlignet med markedsverdien. I hevingsoppgjøret ble det gjort fradrag for et såkalt «nyttefradrag» ved at kjøper hadde disponert bilen i 8 måneder og kjørt 15 000 kilometer med bilen.

Kjøper som jeg representerte, vant således saken i tingretten med fulle saksomkostninger + morarenter på tilbakebetaling av kjøpesummen fra det tidspunktet da bilen ble kjøpt. I tillegg ble han tilkjent økonomisk erstatning for alle kostnader til feilsøking osv. som kjøper hadde pådratt seg for å avdekke feilen.