Salg av motorsykkel – krav om heving

 

Kjøper krevde av vår klient som er forhandler, å få heve kjøpet av motorsykkelen pga. påstått feil med uforklarlige gjentakende motorstans.

Den påståtte feil var ikke dokumentert og vår klient kunne ikke finne den angivelige mangel ved feilsøking av motorsykkelen.

Reklamasjonen kom først ca. 1 år etter den angivelig hadde oppstått og var således for sent fremsatt, slik at reklamasjonen ikke hadde skjedd «innen rimelig tid» og kunne avvises også på dette grunnlag.

Vår klient tilbød seg å ta en ny feilsøking for å avdekke om sykkelen virkelig hadde en feil med for lav tomgang e.l.

Selv om det ikke ble konstatert at det var noe i veien med sykkelen, ble saken ble til slutt løst ved at forhandler kjøpte sykkelen tilbake for en omforenet sum, da kjøper tilsynelatende vegret seg for å ta ut stevning.