HAR DU KJØPT BIL MED «SOM DEN ER»- FORBEHOLD OG FØLGER DEG LURT ?

HVA GJØR DU ? Når bruktbiler omsettes mellom privatpersoner, er det veldig vanlig at selger har en klausul i kjøpekontrakten som sier at bilen «selges som den er», «som prøvekjørt og vist» e.l. Poenget er at selger ønsker å fraskrive seg ansvaret for evt. skjulte feil og mangler ved å ta inn en slik klausul […]

Les mer

Ønsker du å heve kjøpet av den bil du har kjøpt ?

Ved bilhandel vil kjøper etter å ha sjekket bilen teknisk eller historikk, mer grundig, ofte bli klar over den faktiske tilstanden på den bilen han har kjøpt. Kjøper vil da i mange tilfeller, føle seg lurt av selger. Bilen er kanskje ikke i den stand selger har forespeilet før overtagelse, eller det avdekkes et behov […]

Les mer

ØNSKER DU Å REKLAMERE PÅ EN TESLA DU HAR KJØPT ?

  Som kjent er Tesla på klagetoppen hos Forbrukerådet/ Forbrukerklageutvalget. Dinbiladvokat.no har betydelig erfaring med reklamasjonssaker på dette bilmerket. HVA ER DE MEST TYPISKE FEILENE ? Mye elektroniske feil på disse bilene. Ofte dårlig/ mangelfull, for tynn/myk lakk Dårlig tilpasning av karosseri-deler, Lekkasje fra panorama-soltak, Feil på luftfjæring, Feil/ulyd på drive-unit, Fukt i lykter Autopilot […]

Les mer

Har du kjøpt bil, hvor selger har tilbakeholdt at bilen har vært kondemnert ?

I den senere tid har det vært hevdet i forskjellige publikasjoner, at en bil-selger ikke trenger å gi opplysninger om at bilen tidligere har vært kondemnert, og at rettstilstanden rundt dette er uavklart. Bilbladet Motor mener at en bilselger ikke er pliktig til å opplyse til kjøper, om at bilen tidligere har vært kondemnert , […]

Les mer

Hvilken betydning har reklamasjonsfristene for om kjøper kan reklamere på en mangel?

For å i det hele tatt kunne reklamere på bilkjøpet, må man overholde reklamasjonsfristene i Fkjl § 27 og kjl § 32. Hvis disse (absolutte) reklamasjonsfristene ikke overholdes , så er reklamasjonsretten din bortfalt. Det er også viktig at man reklamerer «innen rimelig tid» ( den relative reklamasjonsfrist) etter at feilen ble oppdaget eller burde […]

Les mer

Hvorfor bør du la advokat fra Dinbiladvokat.no bistå deg i en tvist vedr. reklamasjon på kjøp/salg av bil ?

  Du slipper selv å fronte saken din vis a vis motparten eller dennes advokat. For at en privatperson som kanskje for første gang i sitt liv, kommer opp i en slik tvist som kan ende opp som en rettsak, kan dette være ganske så stressende og kanskje noe skremmende.  Ved bistand fra Dinbiladvokat.no, slipper […]

Les mer

Salg av bil mellom private med såkalt » som den er» -forbehold, – Hva betyr en slik klausul for kjøpers adgang til å reklamere på bilen?

Et slikt forbehold, er bare praktisk ved salg av brukte biler, og kun mellom private selgere og kjøpere. Ved en slik såkalt «as is»-klausul, fraskriver selger seg det vanlige mangelsansvaret jfr. kjl § 17 og § 18. Kjøper bærer således i utgp., risikoen for såkalt «skjulte mangler». NÅR FORELIGGER DET LIKEVEL EN MANGEL, SOM KJØPER […]

Les mer

Hvordan virker et kommisjons-salg av bilen din via en bilforhandler

Formidlingssalg ( kommisjonssalg) av bil – via bilforhandler Den private bilselger ønsker gjerne å slippe å skulle «fronte» salget selv. Dette består f.eks. av å ha kontakt med potensielle bilkjøpere som skal prøvekjøre bilen, og som stiller mange vanskelige spørsmål om bilens tilstand. Du må selv skrive kjøpekontrakt osv. Bilselger tror også at evt. reklamasjoner […]

Les mer

Reklamasjonsfrister ved mangler på bil

Du må reklamere på en mangel du oppdager på bilen din såkalt «innen rimelig tid» – ellers så kan reklamasjons-kravet ditt gå tapt. Hvis du venter for lenge, kan du miste hele reklamasjons-kravet ditt. Reklamasjons-reglene bygger på kravet om lojalitet i kontraktsforhold. Av hensynet til selger, må bilselger raskt få vite at det er en […]

Les mer

Nyttige råd når du er misfornøyd og vil reklamere overfor bilselger.

SALG OG KJØP AV BIL ER EN SITUASJON DE FLESTE KOMMER OPP I  Den typiske situasjon vil ofte være: Du kan være den uheldige bilkjøper som kjøper en bil som ikke svarer til forventningene og hvor du føler at du er lurt «trill rundt» og ønsker å heve bilkjøpet, evt. kreve prisavslag, eller Du kan […]

Les mer

« Forrige sideNeste side »